http://www.logopeda.witryna.info/
SPECJALISTA
TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
I TERAPII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

zapisy tel. 608 08 02 03

Olsztyn, Lubelska 47

olsztyn.logopeda@wp.pl
Serdecznie zapraszam!
nauczyciel dyplomowany mgr Wioletta Obidzińska

 

*** możliwy dojazd do pacjenta

przyjadę również w przypadku osób leżących lub mających problemy

z poruszaniem się (po udarach, wylewach )

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
- profesjonalna pomoc logopedyczna dzieciom
i wsparcie rodziców w trudnościach wychowawczych
- profilaktyka i terapia wad wymowy seplenienie, rotacyzm, nieprawidłowa wymowa głosek itd.
- wywoływanie mowy (praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy)
- terapia jąkania /niepłynności mówienia - u dzieci i dorosłych
- trening karmienia i połykania - przeznaczony dla dzieci od urodzenia
- terapia zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w normie intelektualnej
oraz z niepełnosprawnościami


TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Zapraszam osoby, które chcą wyeliminować problemy,
z którymi trudno poradzić sobie samemu, mające zaburzenia osobowości, nastroju (lęki, depresja, stres), chcące lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie.
Wsparcie rodziców w trudnościach wychowawczych.

Doświadczenie zawodowe
- wieloletni pedagog szkolny,
- nauczyciel wychowawca
- logopeda
- nauczyciel akademicki
przedmiotów psychologiczno - pedagogicznych
- nauczyciel rewalidacj, wczesnej edukacji
- terapeuta psychologiczno-pedagogiczny
- doradca zawodowy
- uczestnik kilkudziesięciu kursów i szkoleń,
"Szkoły dla rodziców i wychowawców"

Bogate doświadczenie w pracy
na wszystkich szczeblach edukacji
w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, technikum,
liceum ogólnokształcącym, liceum zawodowym,
szkołach policealnych, na studiach wyższych,
wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.