http://www.logopeda.witryna.info/
logopeda olsztyn psycholog pedagog  logopeda  gabinet
GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
I TERAPII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

“LICZY SIĘ EFEKT”

zapisy tel. 608 08 02 03

Olsztyn, Lubelska 47
* możliwy dojazd do pacjenta

olsztyn.logopeda@wp.pl
Serdecznie zapraszam!
nauczyciel dyplomowany mgr Wioletta Obidzińska

*  profesjonalna pomoc logopedyczna dzieciom
i wsparcie rodziców w trudnościach wychowawczych

*  pomoc logopedyczna i wsparcie terapeutyczne
osobom dorosłym i starszym
z niepełnosprawnością, po udarach, wylewachZajmuję się m.in:
· profilaktyką i terapią wad wymowy
· terapią zaburzeń mowy
· terapią zaburzeń głosu
· terapią zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
· terapią karmienia i połykania

* poradnictwem w sytuacjach trudnych, kryzysowych
* wsparciem Rodziców w problemach wychowawczych
* pomocą w uczeniu się (jak skutecznie się uczyć?)
* pracą z dziećmi i młodzieżą, które mają opinie lub orzeczenia
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Doświadczenie zawodowe
- wieloletni pedagog szkolny,
- nauczyciel m.in.: wczesnej edukacji
- logopeda
- nauczyciel akademicki
przedmiotów psychologiczno - pedagogicznych
- nauczyciel rewalidacji
- terapeuta psychologiczno-pedagogiczny
- doradca zawodowy
- uczestnik kilkudziesięciu kursów i szkoleń,
"Szkoły dla rodziców i wychowawców"

Bogate doświadczenie w pracy
na wszystkich szczeblach edukacji
w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, technikum,
liceum ogólnokształcącym, liceum zawodowym,
szkołach policealnych, na studiach wyższych,
wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.